Eidskog:
Åbogen jernbanestasjon

Stasjonsbygningen på Åbogen ble opprinnelig tegnet for Mjøndalen stasjon, men ble altså bygget ved grensebanen. Som de øvrige stasjonsbygninger på strekningen Kongsvinger-svenskegrensen er de tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. Hovedbygningen, godhuset, privetbygningen og uthuset er alle bygget i 1865. Bull ble Hovedbanens faste arkitekt i 1863, og overtok enkelte stilistiske detaljer etter forgjengerne Schirmer og von Hanno, blant annet godshusets knippespir.

Ved grensebanens stasjonsanlegg er det lille privethuset spesielt bemerkelsesverdig. Det har en sirlig utført dekor, og et uvanlig mønespir med solkors som er bevart på Åbogen. Alle bygningene er holdt i sveitserstil.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Georg Bull

Bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 

Hovedbygningen sett fra syd


Hovedbygningen sett fra nord


Stasjonens godshus


Stasjonens privetbygning


Detalj av privetbygningens dekor© 2000 arc!