Eidskog:
Matrand jernbanestasjon

På Matrand er stasjonsbygningen og privetbygningen ganske godt bevart. Som de øvrige stasjonsbygninger på strekningen Kongsvinger-svenskegrensen er de tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. Her finnes også en godt bevart privetbygning, samt et godshus og en betjentbolig. De tre førstnevnte ble bygget i 1865, den siste i 1869. Stasjonsbygningens ytre bjelkeverk er ganske likt det som ble benyttet av arkitektene Schirmer og von Hanno på Kongsvingerbanens mellomstasjoner. Bull ble fast arkitekt for Hovedbanen i 1863, og bygget videre på forgjengernes formspråk.

Som på Åbogen og Magnor stasjon er privetbygningen et lite smykke i sveitserstil, med en flott dekor.

Anvendt litteratur:
Hartmann/Mangset/Reisegg - Neste Stasjon, 1997

Geir Tandberg Steigan
Georg Bull

Bygningsoversikt

Utvalgte utsnitt: 

Hovedbygningen sett fra skinnegangen


Stasjonens privetbygning© 2000 arc!