Fredrikstad:
Prestegården, Kongens gate 9

Da den katolske kirke i Ridehusgaten 26 ble bygget i 1898 engasjerte man samtidig kirkens arkitet, Ole Sverre fra Fredrikstad, til å tegne presteboligen ved siden av. Prestegården er en villa bygget over halvannen etasje i lafteplank, holdt i dragestil. Huset er utstyrt med mønekammer og har akantuspryd og dragehoder på gavlspissene. Det er bygget over en T-formet grunnplan, og har en enkel, symmetrisk hovedfasade, inndelt av stolper. Annen etasje er svakt utkraget, og her finnes en rad små rundbuede vinduer og enkelte små romanske søyler, begge karakteristiske elementer for dragestilen.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Ole Sverre

Utvalgte utsnitt: 

Husets bakre kortvegg© 2001 arc!