Fredrikstad:
St. Birgitta kirke, Ridehusgaten 26

St. Birgitta kirke ble bygget for Fredrikstads katolske menighet i 1898-99. Den er tegnet av Fredrikstadarkitekten Ole Sverre, og innviet i 1899. Arkitekt Sverre tegnet også presteboligen ved siden av (Kongens gate 9).

Den lille kirken er bygget i en forenklet dragestil, som kan ha blitt forenklet enda mer med tiden. Bygningen er bygget i laftet tømmer, med kraftig bølgende laftehoder. På mønet kneiser et lite, åpent spir. Vinduene er utstyrt med de for dragestilen typiske rundbuene. Bak skipet avfases bygningen lagvis, med to lavere bygningsledd.

Idag har Sjømannsforeningen tilhold i den gamle kirkebygningen. Spiret er blitt bekronet med foreningens seilskute.

Anvendt litteratur:
Fredrikstad byleksikon, 1986

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Fredrikstad

Et utvalg norske kirker

Ole Sverre

Utvalgte utsnitt: 

Kirken sett fra Kongens gate© 2001 arc!