Halden:
Fredrikshalds teater

Fredrikshalds teater ble bygget i 1838 etter tegninger av militærarkitekten Balthazar Nicolay Garben. Teaterbygningen er langstrakt, og sammensatt av en høy og en lav fløy. Stilmessig hører bygningen til empiren, med en stram komposisjon, der inngangspartier og en risalitt på kortenden er gitt vekt gjennom bruk av pilastre og gesimser. Teaterbygningen er bygget i utmurt bindingsverk, og kledt med horisontalt panel. Døromrammingene minner om det man finner i Borgergaten 12.

Anvendt litteratur:
Riksantikvaren - Halden, festningen og byen, 1963

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Balthazar Nicolay Garben

Utvalgte utsnitt: 
Teaterhuset fra en annen kant© 2001 arc!