Nore og Uvdal:
Uvdal nye kirke

Uvdal nye kirke er et av Kristiania-arkitekten Henrik Bulls tidlige arbeider. Kirken er holdt i en modifisert og modernisert dragestil, med et stivere, mer geometrisk preg enn de tidligere dragestilskirkene.

Uvdal nye kirke er en langkirke utstyrt med et dominerende tårn i vestenden. De to lave sideskipene har forbilde i middelalderkirkenes svalganger, men er integrert i selve kirkerommet. De kraftige dragehodene gir kirken en karakteristisk profil. Kirkebygget ble reist i årene 1891-1893, på samme tid som hans nygotiske Paulus kirke i Kristiania.

Kirkebygget i Uvdal peker fremover mot en tendens til å anvende mer autentiske middelalderformer i kirkebyggingen her til lands, og skulle bli et forbilde innen kirkebygging de neste to tiårene. Midtskipets høye, rektangulære vinduer er ikke et middelaldersk trekk, men de slipper betydelig mer lys inn enn den middelalderske kirkegjenger var vant til.

I Nore og Uvdal kommune finnes foruten denne kirken to gamle stavkirker.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal: Historisme i tre, 1998

Geir Tandberg Steigan
Henrik Bull

Bygningsoversikt

Et utvalg norske kirker

Utvalgte utsnitt: 
Kirken sett fra øst

Kirkens tårn

Detalj av tårnet© 2000 arc!