Oslo:
Fagerhøi, Alvheimveien 6

Detalj av tårnet.

[tilbake]


© 2000 arc!