Oslo:
Eilert Sundts gate 32

Denne villaleiegården ble byggemeldt i 1895 for grosserer Peter Holter ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt utskilt fra Uranienborgveien 24b. Rivertz tegnet mange slike hus i Briskeby-området, blant annet nabohuset i Eilert Sundts gate 30, som dessverre er revet.

Eilert Sundts gate 32 er bygget i maskintilvirket lafteplank over to og en halv etasje, og har en sammensatt form. Kortsiden som vender mot gaten utgjør den eneste symmetriske fasaden. Hovedfasaden vender mot Eilert Sundts gate 30, og har en asymmetrisk komposisjon som domineres av et fremskutt parti med balkonger og svevegavloppbygg. Venstre flanke er også skutt frem. Første etasje har vertikal brystningspanel. Stiluttrykket er preget av senhistorismens trearkitektur, med en enkel og kompakt form for sveitserstil.

I 1923 ble det utført et tilbygg, samt en del indre forandringer.

Ved folketellingen anno 1900 hadde huset 11 beboere fordelt på fire leiligheter; to store og to mindre. Blant beboerne her på denne tiden var gårdeieren Peter Holter med famiie, samt den formuende frøken Josefine Olsen (født i ”America”) og lagerarbeider Martinius Fredriksen.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Kristen Rivertz

Bygningsoversikt, Oslo

Til Arkitekturhistorie med navigasjon


Eldre perspektiv fra Eilert Sundts gate© 2011 arc!/arkitekturhistorie.no