Oslo:
Holmenkollen Park Hotel

Av de praktfulle trehoteller som er blitt bygget høyt oppe i Holmenkollåsen er dette gamle sanatoriet det eneste gjenværende. Begge utgavene av Holmenkollen turisthotell brant ned, den samme skjebne ble Soria Moria til del, og Anne Kures hotell er revet.

Holmenkollen sanatorium ble bygget i 1894 etter tegninger av arkitekt Balthazar Lange. Den monumentale, langstrakte bygningen har en praktfull beliggenhet. Med sine gavler, tårn og fremspring er dette et eventyraktig stykke arkitektur, en fremragende eksponent for dragestilen. Bygningen består av to fløyer, der flere fremskutte volumer bryter opp bygningskroppen.

Sanatoriet ble tilbygget flere moderne fløyer i 1982, og gjenåpnet som Homenkollen Park Hotel.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Byminner nr. 3, 1970.

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Balthazar Lange

Utvalgte utsnitt: 

Hotellet på bakketoppen


Tverrfløyen


Hotellets mektige hjørneparti


Veranda- og tårnmotiv


Detalj av verandaparti


Landskap med hotell© 2001 arc!