Oslo:
Holtegaten 12

Denne frittliggende villaleiegården ble byggemeldt i 1893 for trelasthandler Hans Tandberg fra Norderhov, ved arkitekt Kristen Rivertz, på en tomt skilt ut fra Uranienborgveien 24b. Tandberg lot oppføre flere bygninger i dette området, blant andre Holtegaten 14, som ble oppført samtidig, også ved arkitekt Rivertz. I 1899 tilhørte gården Christian og Johannes Bergh. I 1913 solgte disse to eiendommen til as Holtegaden 12 for kr. 44 000.

Gården er oppført i maskinlaftet tømmer, over to fulle etasjer, med høy loftsetasje og bratte tak. Bygningskroppen er sammensatt, med korresponderende takformer, hvor takene stedvis er valmede, stedvis avsluttet i bratte gavler med utskårne dragehoder for mønenes ende. Komposisjonen er en speilvendt utgave av Holtegaten 14.

I første etasje løper et brystningfelt langs vinduenes underkant, i fasadenes fulle lengde. Her er overflaten utført i smalt, vertikalt panel. Vinduene har enkel belistning, og overdekninger med beskjeden artikulasjon. Hjørnene er artikulert som pilarer. Fasadene brytes opp med balkonger og et polygonalt karnapp, i et stiluttrykk bygget på historismens trestiler, med slektskap til dragestil og såkalt sveitserstil.

Ved folketellingen anno 1900 hadde gården 20 beboere fordelt på seks leiligheter. Blant beboerne her på den tiden var kjøpmannen Victor Wilhelm Lexow, bokholderske ved agenturforretning Caroline Bache, overrettssakfører Morten Album Thams, ekspeditrise ved Steen & Strøm Oda Andersen og ekspeditrise ved Gunnerius Pettersens Magasin Gunda Betzy Magdalene Wold. Ovenfornevnte advokat Johannes Bergh sendte i 1899 en oppsigelse av leieforholdet til ekteparet Bording, i den anledning at de hadde fått barn. Dette skapte en viss oppstandelse i pressen.

Folkeakademienes Landsforbunds sekretariat hadde en periode fra 1977 kontorer i gården.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1899
Aftenposten 1913.05.28
Stavanger Aftenblad 1900.05.12
Folkeakademienes landsforbund 75 år : en oversikt over folkeakademienes historie, Lyche, Ingeborg, Oslo: Forbundet, 1980

Geir Tandberg Steigan




Bygningsoversikt, Oslo

Kristen Rivertz

Fasade mot Uranienborgparken

Detalj av gavlparti



© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no