Oslo:
Soria Moria, Karlsborgveien 3a

Denne bemerkelsesverdige dragestilsbygningen ble oppført i 1899 etter tegninger av arkitekt Henry Bucher, opprinnelig med ialt tre leiligheter, bygget for speditør Olaf J. Aas fra Aker. Han bodde i én av leilighetene med sin familie, mens de to andre ble leiet ut.

Huset erstattet en enklere sveitservilla tegnet for den samme speditør Aas i 1890 ved Carl Konopka. Det første huset gikk nok tapt i en brann.

Olaf Aas drev en velrennomert Spedition og Toldklareringsforretning og hadde oppdrag for både kong Oscar II og kong Haakon VII. Han var medlem i kommunestyret og engasjert innen turnsporten. Eiendommen kom på 1920-tallet i familien Gjestlands besittelse, og på 1960-tallet ble den overtatt av Dagny Kossovitch.

Dragevillaens stall er tegnet av Sjømannshjemmets arkitekt, Thorvald Astrup, i 1904. Denne er idag innredet til bolig.

Selve villaens komposisjon ble endret etter at tegningene var fullført; spiret ble flyttet fra høyre til venstre flanke. Villaens hovedfasade har en grunnleggende symmetrisk komposisjon, men spiret på den ene flanken samt en innredet veranda gir et større inntrykk av asymmetri. Husets utførelse er preget av Holm Munthes dragestil, mens både de valmede og halvvalmede takene og de smårutede vindusfeltene vitner om påvirkning fra jugendstilen.

Huset ble tatt i beslag av tyske offiserer under Den annen verdenskrig. Om mønespissenes drager forsvant da eller ved en annen anledning er uvisst. Den nåværende eier fikk påført nye, som er kopier av de man finner på Urnes stavkirke.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bd. V, s. 78
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kristiania byes Matrikul 1892
Nini Bugge Ritzau
Knut Jørgen Moe
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Henry Bucher

Carl Konopka

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Perspektiv fra Karlsborgveien


Venstre flanke


Arkitekt Buchers fasadetegning© 2003 arc!