Oslo:
Sommerro, Kongsveien 70

Fra husets bakside.

Foto: Dag Arne Midtbø
[tilbake]


© 2003 arc!