Oslo:
Bernerhaugen (Bernerløkken), Majorstuveien 8

I majorstuveien 8 finnes et løkkeanlegg med en hovedbygning i to etasjer i Louis-Seize-stil med halvvalmet tak, oppført omkring 1802. Bernerløkken og Bernerhaugen har navn etter garver Ole Morten Berner, som forpaktet et jordstykke fra Store Frøen, avgrenset av dagens gater Bogstadveien, Gjørstads gate, Majorstuveien og Hjelms gate, fra 1775.

Selve våningshuset bygget Berner på den andre siden av den nåværende Majorstuveien, og før Berners tid kaltes eiendommen Hegdehaugen. Denne tomten fikk han arvefestekontrakt på i 1802, så huset ligger egentlig på "Berners arvefestetomt" og ikke på den egentlige Bernerløkken. Huset, som ble oppført omkring 1802, tilhørte siden hattemaker Lorentz Petter Eckmann. Deretter, i 1869, flyttet den da nygifte kunstmaler Amaldus Nielsen inn hos sin svigermor, enkefru Nicoline Wangensteen, som kjøpte løkken tidligere samme år, av William Aars, som hadde eiet det siden 1855. Han overtok selv eiendommen i 1888, og bodde her like til sin død i 1932. Det var kunstmaleren som fikk installert det store ateliervinduet på nordveggen. Amaldus Nielsens arvinger solgte i 1954 løkkehuset til vitenskapsmannen Thor Heyerdahl. Oslo kommune overtok huset i 1964, og i kommunens regi har det både vært dagsenter for eldre, Byantikvaren og et aktivitetssenter, sist under navnet "Amaldhus".

Amaldus Nielsan malte i 1900 bildet "Morgen" i haven her. Haven er fremdeles en intim idyll.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 1 og 7
Byen bak slottet
Kjenn din bydel!

Andre kilder:
Byantikvarens arkiv

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Amaldus Nielsens ateliervindu


Huset i haven[tilbake]


© 2000 arc!