Oslo:
Nordraaks gate 10

Detalj av fasaden mot Nordraaks gate.

[tilbake]


© 2000 arc!