Oslo:
Incognito, Parkveien 49

Incognito er en løkke kjent fra slutten av 1600-tallet. Den tilhørte i 1697 kjøpmann, og senere borgermester, Oluf Christensen. Han var dengang en av byens rikeste menn, men var senere ganske uheldig økonomisk. Ved hans konkurs i 1727 ble løkken solgt til Dorothea Giord. Hun ble et par år senere gift med stiftamtmann Friederich Otto Rappe, som lot løkken utvide til å bli den største på Bymarken. Rappe var senere, fra 1750 overpresident i København og forlot dermed Incognito.

Løkken ble gitt sitt navn av den neste eier, nemlig auksjonsdirektør Heinrich Barclay. Han var eier fra 1750 til stadskaptein Lars Smith overtok i 1802. Stadskapteinen var den første som benyttet huset til helårsbolig. I 1831 overtok skipsreder Hans Henrichsen Incognito. På denne tiden ble store deler av eiendommen solgt, til anleggelse av Slottet med parken, Wergelandsveien og Parkveien. På deler av dette området anla slottsintendant Linstow, i selskap med sine arkitekter og byggmestre ved Slottet, villabyen Bag Slottet. Denne utbyggingen tok til omkring 1840.

Hovedbygningen er holdt i en gotiskpreget sveitserstil, med spennede og rik ornamentering. Bygningen er eldre enn stilen antyder, antagelig fra 1700-tallet, men den ble ombygget av Henrichsens arvinger, eller løkkens kjøpere, i 1865. Arvingene solgte storparten av området til en på den tiden ledende byggmester, E. Mortensen, og hans konsortium. Mortensen foretok også den store utparselleringen av løkken, og på dens mark ble det bygget en mengde flotte villaer, mange ved den svært virksomme byggmester Asmus Lenschow og hans sønner. Hvem som foretok ombyggingen av Incognito vites ikke, men arbeidet er utført med en svært sikker sans for detaljer. Utsmykningen er svært beslektet med den man finner i Daas gate 18. Spesielt balkongen og spissbuen i endegavlen viser tydelige likhetstrekk på de to bygningene. Daas gate 18 ble forøvrig bygget i 1860-årene.

Incognito har siden 1860-tallet ligget ved Inkognitogaten, men har likevel adresse til Parkveien.

Anvendt litteratur:
Else M. Boye og Harald Hals II - Christiania og Omegn, Otteogtyve bilder fotografert av Ole Tobias Olsen
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo bd. III
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000.

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot Inkognitogaten


Veranda mot Parkveien


Endegavl og balkong


Inngang fra Inkognitogaten


Detalj av ornamentikk ved inngangsparti[tilbake]


© 2000 arc!