Oslo:
Incognito, Parkveien 49

Detalj av ornamentikk ved inngangsparti.

[tilbake]


© 2000 arc!