Oslo:
Pilestredet 101

Huset sett rett forfra.

[tilbake]


© 2001 arc!