Oslo:
Saxegaarden, Saxegaardsgaten 17

Saxegaarden har røtter i Middelalderen, med kjellermurer fra slutten av 1200-tallet. Ialt har tre forskjellige tømmerhus stått på disse fundamentene. Det andre huset ble bygget etter bybrannen i 1624, mens huset som står der idag ble oppført for rådmann Ingstad i år 1800. Hundre år senere var "A. Lewis m. fl." Eiere. I 1892, da adressen var Saxegaardsgaten 7, var eiere "Overrettssagfører Schibsted m. fl.".

Huset har fått navn etter stormannsætten Saxe. De var eiere av den første Saxegaarden. Senere ble huset benyttet som bolig for de besøkende biskoper fra Hamar.

Saxegaarden er holdt i en velkomponert Louis-seize-stil, med en hovedfasade inndelt i felter av markerte pilarer og et tydelig etasjeskille. Fasaden mot havnen har en litt annerledes komposisjon, med mindre markert inndeling. Taket er halvvalmet, og dørene er opprinnelige.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 2

Andre kilder:
Kristiania bys Matrikul, 1892, 1899

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Fasade mot havnen[tilbake]


© 2000 arc!