Oslo:
Høien, Schwensens gate 11

Høien er en enorm trebygning i flott ornamentert overgangsstil, tidlig sveitser, med proporsjonale empire-levninger, og med svært sveitsiske detaljer. Spesielt sveitsisk er det svært store takutstikket. Huset kan se ut som en herskapelig videreføring av Hallings gate 5, som ligger like i nærheten, og er oppført like før Høien. Sydfasaden er symmetrisk, med en kraftig balkong, og en midtstilt monumentaltrapp og terrasse.

Høien ble oppført for den engelske trelasthandleren Thomas Sewell omkring 1849-1853. Huset ble overtatt for grosserer H. C. Mathiesen omkring 1860. To trappehus ble tilbygget ved J. F. Lühr 1868; disse er noe mindre detaljert ornamentert, men de brede, kraftige horisontalbåndenes løvsagsarbeider er gjentatt i puss, i en noe forenklet utgave. Husets utforming vitner om at en dyktig arkitekt står bak. Vindusutformingen, med inndeling og vindusbekroninger, er temmelig lik den man finner på tegningene til et enetasjes bolighus ved H. E. Schirmer, ca. 1840-45. Schirmer benyttet også slike vinduer på "slottet" Ring-Stabekk.

Huset har en dominerende beliggenhet på en haug; dette ga tidligere god havutsikt, men huset gjemmer seg nå blant leiegårder bak en kirke. Siden 1900 har bygningen vært på kommunale hender, og huser fremdeles institusjoner. Omtalt i Kristiania i Oslo, bd. III, s. 80. Byantikvarens arkiv. Historisme i tre. (306 Schirmer, 342 Høien, s. 132-133)

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 3

Andre kilder:
Byantikvarens arkiv

Geir Tandberg Steigan
Utvalgte utsnitt: 

Sydfasaden sett med skrått blikk

Overgang mellom hovedbygning og tilbygg

Inngangsdør til vestre tilbygg[tilbake]


© 2000 arc!