Oslo:
Høien, Schwensens gate 11

Sydfasaden sett med skrått blikk.

[tilbake]


© 2000 arc!