Oslo:
Høien, Schwensens gate 11

Overgang mellom hovedbygning og tilbygg.

[tilbake]


© 2000 arc!