Oslo:
Slottsparkens portstuer

De to portstuene mot Drammensveien, og den ene mot Parkveien, er svært tidlige representanter for den såkalte sveitserstil i Norge, utformet av slottsarkitekt H. D. F. Linstow.. Disse ble oppført i perioden 1845-47, og er alle tilbygget senere, dok uten at det opprinnelige dekorative utstyret er blitt fjernet. Linstows første utkast til portnerstuene skriver seg fra 1839.

Anvendt litteratur:
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Arkitektur i Oslo, Kunnskapsforlaget 1999

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

H. D. F. Linstow

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Høyre portstue ved Drammensveien


Høyre portstue ved Drammensveien, sett fra vest© 2000 arc!