Oslo:
Portstuene i Slottsparken

Høyre portstue ved Drammensveien.

[tilbake]


© 2000 arc!