Oslo:
Mæglerløkken, Vallegaten 5

Dette beskjedne trehuset ble oppført som løkkehus omkring 1850 på eiendommen Lille Valle. Løkkehuset har sitt navn etter forpakteren på 1830-tallet, megler Ole Eger. Han var tidlig på 1800-tallet krambodkar i Øvre Slottsgate, sammen med broren Johannes. Den store eiendommen ble også kalt Mæglerstykket, og ble i 1887 solgt til Kristiania kommune, til anleggelse av Colletts gate og deler av parken på St. Hanshaugen. Vognfabrikant og smed Olaus Kløvstad fra Sande i Vestfold bodde lenge i Ullevålsveien før han overtok Mæglerløkken omkring 1890, der han bodde ved århundreskiftet. Dengang var adressen Colletts gate 41, og tidligere var adressen Colletts gate 31. Eiendommen ble i familiens eie i flere tiår.

Huset er utført i en meget enkel sveitserstil med spor av senklassisisme. Det ble senere på 1800-tallet bygget til en tverrfløy i mur, med en enda enklere utforming.

Kilder:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget 2000
Kristiania bys matrikul, 1892, 1899
Oslo skattetakstmatrikkel 1936
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://digitalarkivet.uib.no/

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt, Oslo

Til arc!3s hovedside med navigasjon© 2003 arc!