Porsgrunn:
Kammerherregården (Det gamle rådhus), Rådhusgaten 1

Kammerherregården ble oppført en gang mellom 1760 og 1777 for Niels Aall, som i 1777 overdro gården til sønnen, Jacob Aall, som lot gården bygges om. Kammerherre Severin von Løvenskiold kjøpte gården i 1787, og lot sønnene Niels og Fritz overta den i 1814. Kammerherren hadde fra 1793 eiendommen Fossum jernverk, som han overtok fra sin bror Herman. Niels og Fritz Løvenskiold solgte i 1823 Kammerherregården til kjøpmann Jacob Grubbe Ottesen. Porsgrunn kommune overtok eiendommen i 1838, og i tillegg til å huse kommuneadministrasjonen var det også rom for skolelokaler i gården; både borgerskolen og folkeskolen har hatt tilhold her.

Kammerherregården var en flott representant for Telemarks klassisistiske arkitektur, med avtrappede nivåer dere hovedvolumet var over to etasjer, forhøyet med et setteritak. Hovedtaket var bratt, og ble avsluttet av to lave, fremskutte sidefløyer. Formen var regelmessig, symmetrisk og enkel.

I 1882 hadde kommuneadministrasjonen prekær plassmangel, og man fikk gården bygget om, forstørret og forhøyet, slik at den nå var over to fulle etasjer. Utseendet ble radikalt endret, til en kraftig senklassisisme preget av sveitserstil. Ombyggingen ble utført etter tegninger av arkitekt Henrik Thrap-Meyer.

Rådhuset brant ned ved den 9. desember 1901.

Fotografiet er hentet fra boken Porsgrunns historie, og viser Kammerherregården etter ombyggingen i 1779.

Kilder:
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/fck/ep/raadhusgata-1.html
Joh. N. Tønnessen - Porsgrunns historie

Geir Tandberg Steigan
Bygningsoversikt

Henrik Thrap-Meyer

Til arc!3s hovedside med navigasjon

Utvalgte utsnitt: 

Rådhuset etter ombyggingen i 1882


Det nye rådhuset© 2003 arc!