Arkitekter:
Johan Henrik Nebelong (1806-71)

Johan Henrik Nebelong var født i København, og fikk der sin arkitektutdannelse, først ved Gustav Friedrich Hetsch' private tegneskole, og i årene 1833-40 hos den samme læremester ved Det kongelige kunstakademi.

Arkitekt Nebelong reiste i 1840 til Norge for å assistere slottsintendant H. D. F. Linstow i arbeidene med kongeboligen. Ved siden av arbeidene for Kongen, drev Nebelong privat arkitektpraksis i Kristiania. Blant hans første arbeider er to enkle, senklassisistiske bygårder i Kristiania: Heiberggården, Karl Johans gate 31 (1842, senere Grand Hotel, betydelig ombygget) og den berømte leiegården Maltheby, Akersgaten 65/Teatergaten 1 (1843-44). Han utørte også den sterkt middelalderinspirerte Kommandantgården for General Glad ved Akershus festning (1844).

Nebelongs neste større arbeid var Lungegårdshospitalet for spedalske i Bergen (1845-49, nedbrent 1853), utført i italienskinspirert villastil, og bygget i tre. Parallelt ble Christiania Toldpakhus (1846) og Nissens gutteskole, Rosenkrantz' gate 7 (1847, Florentisk ungrenessanse) og Wergelandsveien 25 (1847, senklassisisme) bygget.

Nebelongs viktigste arbeid er utvilsomt lystslottet Oscarshall på Bygdøy (1847-52), der stilretningen fra Kommandantboligen er videreutviklet. Oscarshall er som en utstilling over samtidens arkitektur, kunst og håndverk i Norge. De betydeligste malerne samarbeidet med Nebelong i arbeidsprosessen, mens Nebelong selv ledet utformingen av interiører og møbler. Slottet er bygget i en engelsk-gotisk stil, med tysk og italiensk påvirkning. Nebelong tegnet også sin egen villa i Wergelandsveien i nygotisk stil (Mantheyvillaen, 1846, revet).

Parallelt med byggingen av Oscarshall utformet Nebelong den palasslignende, klassisistiske villaen Alunverket under Ekeberg (1848, revet 1877), Hovedbygning og økonomibygning ved Bærums verk (1848, eklektisk middelalderstil, beslektet med Oscarshall), Rønnerud gård, Jevnaker (1850, sveitserstil/nygotikk) og Kroer kirke, Akershus (1852, nedbrent 1925). Nebelong ledet ombyggingen av Heddal stavkirke i 1850-51, med nygotiske interiører som senere er fjernet. Deset kirke i Østerdalen ble bygget etter Nebelongs typetegninger først i 1867.

Johan Henrik Nebelong forlot Norge i 1853. I hans norske periode var han ved siden av arkitektarbeidet lærer ved Den kongelige tegneskole i Christiania. Han gjenopptok lærergjerningen ved Kunstakademiet i København i 1853, og ble senere bygningsinspektør og professor.

Nebelong fortsatte sin arkitektgjerning i Danmark, med en rekke offentlige og private bygninger. Han foresto ombyggingen av Jægerpris slott og Rosenvold, Vejle (1865-66, nyrenessanse, Nebelongs tilføyelser er senere fjernet). Han utformet dessuten Vordingborgs sindssygehus, Villa Rex, Skodsborg Strandvej 123 (1858) og Vesterbrogade 94.

Nebelongs arbeider med møbler og interiører var en viktig del av hans gjerning, for eksempel den nygotiske døpefont i Nykøbing Mors Kirke (1856).

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon, D. M. - Universitetsforlaget 1982-86
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
Salomonsens leksikon
http://www.kuas.dk/bygningsfredning/fredede_bygninger/181.htm
http://www.reitoft.dk/slotte580-629.htm
http://www.vejleamt.dk/web/naturogmiljoe.nsf/ (pdf)
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nfbs/0370.html
http://www.nykoebingmorskirke.dk/Kirken/nyk%C3%B8bing_mors_kirke.htm
http://www.heddalstavkirke.no/Norske arkitekter og arkitekter i Norge

Utvalgte arbeider 
Maltheby

RædervillaenGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!