Arkitekter:
Harald Aars (1875-1945)

Harald Aars hadde praksis ved Thunes mekaniske verksted i årene 1890-91 og var deretter elev ved Kristiania tekniske skole der han ble uteksaminert 1895. Han var tegner ved Ankerske marmorforretning i Halden 1895-97, før han studerte ved Londons Royal College of Art i årene 1897-98, og samtidig var assistent hos kirke- og møbelarkitekten Charles Spooner. Aars var assistent hos arkitekt Holger Sinding-Larsen 1899-1901, og var deretter ved Kristiania stadsarkitektkontor 1902-04, før han etablerte selvstendig praksis i Kristiania i 1904.

Aars utførte sitt første viktige arbeid da han var ved stadsarkitektens kontor: En ny undervisningsbygning ved Gamlebyen skole (1903). Av Aars tidlige arbeider nevnes jugendstilsvillaen i Thomas Heftyes gate 13 (1906-07), villa i Grimelundsveien 10 (1910), arkitektens egen villa i Fagerborggaten 13 (1911, engelsk havebystil), Pipervikens småkirke (1911, nordisk nybarokk, belønnet med Houens Fonds diplom 1923, revet 1959), den engelskinspirerte Lovisenberg kirke (1911-12), Ungkarspensjonat, Rjukan (1913), Moen kapell (1914, nasjonalt preget nybarokk, tømmer), Grefsenåsen kapell (1914, opprinnelig Kirkens hus ved Jubileumsutstillingen i 1914, deretter flyttet - nordisk nybarokk, revet) og Regina teater (1915, kinematografteater, nyklassisisme).

Fra omkring 1915 ble Aars tildelt store oppdrag innen boligbygging. Sammen med arkitektene Harald Hals og Lorentz Harboe Ree utformet Harald Aars i årene 1915-25 det "Nye Gimle", gjerne kalt Gimlekomplekset, oppført for Den norske stat, med bygninger omkring Frogner kirke; i Bygdøy allé, Sophus Lies gate, Gimle terrasse og Fritzners gate. Aars utførte i samme periode også boligkomplekset St. Hanshaug Terrasse, Ullevålsveien 16 (1916), Fagerborg skole (1916), Neuberggaten 6-8 (1916, sen jugendstil), og kommunale gårder i Stockfleths gate 33-49 (1917). Aars samarbeidet omkring 1920 med Lorentz Harboe Ree om en rekke arbeider, blant andre villaen Halvdan Svartes gate 14c (1919), forretningsgården Øvre slottsgate 27 (1919, nordisk nybarokk), Bislet bad (1920, nordisk nybarokk, konkurransen vunnet av Aars i 1915) og vestre Frikirke (1920, nordisk nybarokk),

I årene 1920-40 var Harald Aars Byarkitekt i Kristiania/Oslo, og han ledet i denne perioden oppføringen av en rekke boligkomplekser og skoler. Blant hans arbeider i denne perioden nevnes utvidelsen av Sagene skole (1922-26), Hersleb skole (1922-24), gymnastikkbygning, Gamlebyen skole (1922) og Elvebakken skole (1937-38). Han utførte også en mengde mindre arbeider, som flere transformatorstasjoner og ti sommerhus for tuberkuløse på Ekebergsletten (1924).

Harald Aars var en dyktig skribent, og i mange år redaktør av St. Hallvard.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Plan- og bygningsetatens bygge saksarkiv
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oslo byleksikon - Kunnskapsforlaget, 2000
M. C. Kirkebøe - Oslos kirker i gammel og ny tid - 1956
http://www.direkteforlaget.com/forfatter/utdr_forsteinet.htmlNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Regina teater

Pipervikskirken

Grefsenåsen kapell

St. Halvards plass 1

Thomas Heftyes gate 13

Ombygging, HalléngårdenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!