Arkitekter:
Adolf Wilhelm Wulf August Agthe (1863-1941)

Adolf Agthe var sønn av den aktive snekkermester Carl Agthe fra Preussen, og etablerte selvstendig arkitektpraksis i Kristiania i 1893. Adolf Agthe var også murmester. Agthe tegnet enkelte bygårder i Kristiania i 1890-årene, som Herslebs gate 7 (1893), Arbins gate 13 (1894) og Niels Juels gate 50 (1896, nyrenessanse). Han tegnet også sin egen bolig i Tostrups gate 19 (1897, en mindre, frittliggende leiegård i eksotisk stil, revet) og et lagerbygg i Malmøgaten 1 (1898). I Tønsberg tegnet Agthe Tønsberg Margarinfabrik (1898, rundbuet nyrenessanse).

Adolf Agthe arbeidet som arkitekt i Sandefjord etter bybrannen der i 1900, men det er ikke kjent hvilke bygninger han har tegnet der. Etter 1900 utførte Agthe enkelte mindre arbeider i Kristiania, og det eneste kjente arbeidet av en viss størrelse er disponentboligen ved Fællesslagteriet i Aker, Lørenveien 39 (1911, nordisk nybarokk).

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Oscar Albert Johnsen – Tønsbergs historie

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Niels Juels gate 50Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!