Arkitekter:
Carl August Agthe (1830-ca. 1899)

Carl Agthe innvandret fra Preussen til Norge i 1850-årene, og slo seg ned i Kristiania som tømmermester. Agthes navn forekommer i byggemeldinger fra 1860 til 1899, både som arkitekt og som ansvarshavende byggmester. Ofte sto han for oppføringen av kjente arkitekters bygg, men fra 1870-årene utfoldet han seg i større grad som selvstendig arkitekt. Størstedelen av arbeidene som ble byggemeldt av Agthe er skur, uthus, tilbygg, butikkinnredninger og lignende. Blant hans større arbeider i Kristiania nevnes Grønland 6-8 (1860, revet), høvleribygning, Tøyenbekken 3 (1874), Store Munkengen, Galgeberg 2 (1876, eklektisk veneziansk ungrenessanse), gymnastikklokale, Rosenkrantz’ gate 1 (1882, revet), Brødrene Hals’ pianofabrikk, Stortingsgaten 24 (1883, nyromansk, revet), Hallén-villaen, Christies gate 48 (1885, revet), Eugenies gate 25 (1889), garveribygning, Fredrik Glads gate 13 (1891), kontorbygning, Bispebryggen 20b (1893, revet), Høys paraplyfabrikk, Kirkegaten 13 (1895), utstillingsbygning, Museumsveien 10 (1899). Agthe utførte dessuten den omfattende ombyggingen av Vålerengen hovedgård, Hjaltlandsgaten 1 (1880), der arkitektene trolig var Due & Steckmest, samt restaurationsbygning på St. Hanshaugen (1897, arkitekt Holm Munthe).

Fra 1870-årene spesialiserte Agthe seg på forlystelsesarkitektur og anledningsarkitektur, særlig midlertidige sirkusanlegg og bygninger tilknyttet disse. Blant hans arbeider i denne særegne genren nevnes kjeglebane, Brugaten 17 (1877), skur for vikingskip ved Universitetet (1880, trolig arkitekt Georg Bull), circus, Klingenberggaten 1 (1885), circus, Munkedamsveien 2 (1886), circus, Drammensveien 1 (1887), teaterskur, Drammensveien 4b (1887), cirkusbygning og menageriskur, Klingenberggaten 1 (1887), teater, Stortingsgaten 16 (1887), Sommerteater, Klingenberggaten 2 (1889), Circus, Drammensveien 4b (1889), tribune i anledning keiserbesøket, Rosenkrantz’ gate 20 (1890), menageriskur, Stortingsgaten 20 (1891), skur for sommerteater, St. Halvards gate 30 (1893) og tivolitelt, Klingenberggaten 1 (1899). Samtlige av disse hadde ganske kort levetid.

I begynnelsen av 1880-årene utførte Carl Agthe byggearbeider for Christiania Bryggeri i Maridalsveien 3-7, som tørkeskur for malt (1881), vognskur (1882), bekhus (1883), samt en rekke mindre bygninger, også ved bryggeriets eiendommer i Brenneriveien, Nordre gate, Grønland og 1. Ladegang.

Carl Agthe var sammen med byggmester Fredrik Gaden ansvarshavende ved oppføringen av arkitekt Christian Christies Årdal kirke (1867). Agthe var dessuten med som bygningsfaglig ekspert ved flere arkitektkonkurranser, for eksempel for Porsgrunn skole (1881), Skien kirke (1888) og regjeringsbygning i Kristiania (1892).

Carl Agthe var far til arkitekt Adolf Agthe.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.sogelaget.no/biletarkiv/?Id=92
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/skoler/middelskolen-2.htmlNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Store Munkengen, Galgeberg 2Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no