Arkitekter:
Theodor August Amundsen (1880-1954)

Theodor Amundsen arbeidet omkring århundreskiftet som murersvenn i Steinkjer, og etablerte seg siden som murmester og arkitekt i Tromsø. Foruten å være ansvarshavende ved flere store byggeprosjekter, tegnet også Amundsen selv flere hus i Tromsø, blant dem Karl Pettersens gate 10 (1910, jugendstil), Gyldenborg Skole (1910, ny-Louis-Seize), Mackgården, Storgaten 73 (1911, jugendstil), ombygging av Baptistkirken (1912) samt Kirkegårdsveien 14 (Nora-heimen, egen bolig) og 16 (1920). Han oppførte dessuten fabrikken Arctic Preservering i 1918 (Strandgaten 49c), en stor bygning like ved kirken. Amundsen var en foregangsmann innen bruk av jern og betong i byggevirksomheten i Tromsø.

Amundsen samarbeidet ofte med sin bror, arkitekt Peter Arnet Amundsen, som var Tromsøs stadskonduktør fra 1913. Han var dessuten kjent som en svært dyktig tenor-solist.

Kilder:
http://www.arkitektamundsen.no/Historie.htm
Nils Andreas Ytreberg - Tromsø bys historie (1946-71)
Riksantikvaren, art nouveau-arkiv
http://www.tromso.kommune.no/div/Kultur/kulturminneplakaten/arkiv/hus.htm
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Mackgården, TromsøGeir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!