Arkitekter:
Aspen & Winther

Arkitekt- og entreprenørfirmaet Aspen & Winther ble opprettet i Kristiania ved midten av 1890-årene av bygningstømmermester Ole Christian Ludvig Simonsen Aspen fra Kristiansund (1871-1926) og hans kompanjong, murmester Winther. Firmaet deltok i stor grad i det omfattende spekulasjonsbyggeriet i hovedstadens høykonjunktur i 1890-årene, både gjennom å tegne og oppføre bygninger for klienter, og å bygge for egen regning. En stor andel av gårdene ble oppført i Sofienbergområdet.

Virksomheten opphørte i 1901, da selskapet gikk konkurs. Dette året var de to kompanjongene en periode eiere av storgården Tanberg på Ringerike.

Blant firmaets utførte arbeider var Kirkegårdsgaten 3 (1895, enkel nyrenessanse), Skjelderups gate 14 og 16 (1896, nyrenessanse), Rathkes gate 13, 15 og 17 (1897, nyrenessanse), Erling Skjalgssons gate 18 (1898, nybarokk/nyromansk), Rosenkrantz' gate 22, venstre bygning (1899, nybarokk/nyromansk) og Hegdehaugsveien 23/Grønnegaten 1 (1901, nybarokk).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Norske Storgaarde – Moe, Wladimir, Kristiania: Aschehoug, 1912Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Erling Skjalgssons gate 18Geir Tandberg Steigan

 

© 2014 arc!/arkitekturhistorie.no