Arkitekter:
Niels Knudsen Bay (1851-1904)

Niels Bay var verkstedslærling ved Akers mekaniske Verksted i årene 1866-68, og deretter elev ved Chalmerska Slöjdskolan i Göteborg i årene 1868-72. Hans elevarbeid derfra, en dampmaskin, ble installert som motor i passasjerbåten Laura, som gikk i trafikk på Hurdalssjøen og senere i Skien. Båten ble også konstruert av Bay. Etter eksamen tjenestegjorde Bay på et dampskip i Bergen, og deretter var han assistent ved oppføringen av Vaxdal møllebruk. I 1873 var han assistent for havnedirektør Oluf Nicolay Roll ved oppførelsen av et par fabrikker. Frem til sommeren 1874 var Bay assistent hos stadsingeniør Riis i Fredrikstad, og deretter var han assistent hos overingeniør H. A. Wexelsen ved Smålensbanen frem til 1877, avbrutt av et kortere opphold ved et verksted i England.

Niels Bay ble i 1877 bygningsingeniør hos arkitekt Paul Due ved oppførelse av stasjonsbygninger i Østfold. Fra 1879 arbeidet Bay til dels sammen arkitekt August Tidemand, i Bays "Kommissionskontoret for Byggeforetagender". Denne virksomheten opphørte i 1882.

Fra 1876 virket Bay som arkitekt i Aker og Kristiania. I 1876 utformet han farens villa Hasselbakken (revet tidlig i 1970-årene) ved Vestre Aker kirke. I årene som fulgte tegnet han en rekke villaer på Fagerborg: Fastings gate 5 (1877), Pilestredet 85 (1877), Lyder Sagens gate 15 (1883), Fastings gate 1 (1884) og Pilestredet 89b (1885). Disse villaene ble utført i pusset og upusset tegl, og er i det vesentlige preget av nygotikk. Bay tegnet også en nygotisk teglvilla i Tidemands gate 26 (1890, revet).

Våren 1884 ble Niels Bay konstituert ingeniør i Aker ved "Grorudanlegget", og fra 1885 var han kommuneinspektør og veiingeniør i Aker, en stilling han forlot i 1903. Bay sto for anleggelsen av omkring 35 veier i Aker, som Kongsveien til Ekebergplatået.

Som kommuneingeniør tegnet Bay Løren skoles urbygning (1889, nygotisk sveitserstil), Vækerø politistasjon (1890-92, laftet nasjonalromantisk stil), Nydalen kapell (1893, ombygget 1900), Holmendammen samt den fˆ½rste bygningen for Aker sykehus (1895). Han utførte omkring 20 bygninger for Aker kommune, tegnet flere broanlegg, utformet dessuten en rekke villaer ellers i landet (ukjent hvilke) og utga i 1903 en samling tegninger til arbeiderboliger i "Boken om egne hjem", I og II.

Anvendt litteratur:
O. Delphin Amundsen - Slektene Bay i Norge
Oslo Byleksikon ­ Kunnskapsforlaget, 2000
Aker 1837-1937, Aker kommune 1942, bd. IV

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivet, arkiv over nedrevne bygninger
Stadskonduktørens journalNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Nydalen kapell

Sophienberg løkke, Pilestredet 85

Fastings gate 1

Fastings gate 5

Pilestredet 89bGeir Tandberg Steigan

 

© 2005/2012 arc!/arkitekturhistorie.no