Arkitekter:
Ulf Bernhard Herdal Berbom (1887-1975)

Etter eksamen fra Den kongelige norske Haandverk- og Industriskole i Kristiania, ble Ulf Berbom høsten 1908 opptatt ved Det kongelige danske kunstakademis arkitektskole i København.

I årene 1910-11 oppholdt Berbom seg i Italia, hvor han som kunstmaler utførte en lang rekke akvareller, blant annet fra Forum Romanum. I 1912 var han er kort periode hos Stadsarkitekten i Kristiania, hvor han arbeidet sammen med arkitekt Henning Kloumann. Dette arbeidet resulterte blant annet i en dagskole i Toftes gate 69, i tilknytning til det eldre skolekomplekset der.

Etter avsluttende eksamen fra København i 1915, reiste han til Kristiania og etablerte et kompaniskap med den erfarne arkitekten Halfdan Berle, som hadde virket i hovedstaden siden 1890-årene. Kompaniskapet ble av kortvarig art, men frembrakte flere luksuriøse bygninger i og omkring byen. Berle & Berbom samarbeidet om de første utkastene til Frimurerlogen i Hamar i 1917, men da tok kompaniskapet slutt, og Berbom ble byggets utførende arkitekt (1918-21, monumental barokkpreget nyklassisisme). Han tegnet også Hamar håndverksforening, Østregate 61 (1923, barokkpreget nyklassisisme).

I Kristiania samarbeidet Berbom en kort periode med arkitekten Arne Dehli, som var bosatt i USA. De tegnet villaene ”Sole”, Solveien 37 og ”Strengleik”, Solveien 39 (begge 1920, nordisk nybarokk).

Berbom arbeidet ellers som selvstendig praktiserende arkitekt, og tegnet blant annet rekkehus ved Kaj Munks vei (1923-24, for a/s Selvbygg), Apalveien 34 og Apalveien 38-40 (begge 1928, barokkpreget nyklassisisme), villa i Gabels gate 17 (1931, funksjonalisme), Neuberggaten 9 (1932, funksjonalisme) og Gardeveien 2 (1938, funksjonalistisk lamellblokk, Marienlyst). Han ledet også restaureringen av Rakkestad kapellangård, ”Bergenhus” (1922-23). I samarbeid med Gunnar Øvergaard og Jørgen Berbom tegnet han boligkomplekset Øvre Tøyen borettslag, Frydens gate 5 (ferdig 1940, fuksjonalistisk teglarkitektur).

Senere stiftet han firmaet I/S Ferdige Hus, hvor han arbeidet med bygningselementer for hurtig bygging. Hans firma leverte i 1945 såkalte ”premiehus” til gjenreisningsarbeidet i Finnmark.

Kilder:
Mer lys: noen trekk fra frimureriets start, vekst og utbredelse i det indre østlandsområde, Tallhaug, Knut J, Frimurerlogene i Hamar, 1995
Erfaringen fra Amerika - Norske arkitekter i USA 1880–1930 – et glemt kapittel? Eksempler fra remigrantenes arbeider i Oslo, Per David Martinsen, 2008
Bjørn Bækkelund - Hamars bygningshistorie; Hamar sentrum 1849-1930
Oslo byleksikon, Arstal, Aksel, Aschehoug, 1966
Gamle hus i Østfold, Svendsen, Ola Øgar, Cappelen, 1980
Oslo bolig og sparelag OBOS : 50 år for tryggere hjem, Sandvik, Einar, [OBOS], 1979
Opp av ruinene : gjenreisningen av Finnmark 1945-1960, Dancke, Trond, Gyldendal, 1986
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://digitaltmuseum.no/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Frimurerlogen, HamarGeir Tandberg Steigan

 

© 2013 arc!/arkitekturhistorie.no