Arkitekter:
Harald Waldemar Bødtker (1855-1925)

Harald Bødtker var assistent hos arkitektene Nissen & Munthe i Kristiania, før han i årene 1880-83 studerte ved Akademie der Bildende Künste i Wien, under Theophilus Hansen. Han foretok deretter flere studiereiser, før han arbeidet som assistent ved Theophilus Hansens kontor i årene 1885-89.

I årene 1890-92 var Bødtker assistent hos tyske firmaer i Buenos Aires, Argentina og Rio de Janeiro, Brasil. I 1892 ble han ansatt som bygningssjef i Petropolis, en by nord for Rio de Janeiro. Der er han tilskrevet arbeidet med ombyggingen av Palácio Amarelo (bygging igangsatt 1897), senere byens rådhus.

I 1896 etablerte Bødtker eget arkitektkontor i Kristiania. Blant hans tidlige arbeider der nevnes direktør Klosters villa, Jegerveien 2 (1896, sveitserstil), landlig villa, Hafrsfjordgaten 3 (1897, revet), ”Enkekassen”, Keysers gate 8 (1898, florentisk ungrenessanse, senere påbygget) og Christiania Orthopædiske og Medico-mekaniske Institut, St. Olavs gate 28-30 (1899, nyrenessanse, revet). Blant hans tidlige arbeider var også Bygdøy skole (1896, nyrenessanse), senere kalt Skøien skole.

I årene 1899-1923 var Bødtker kommunearkitekt i Aker, hvor han også virket som bygningssjef, og dessuten var ansvarshavende byggmester ved flere anlegg. I denne perioden sto han for utformingen av en rekke Aker-skoler. Grorud, Bryn og Lilleaker skoler ble alle innviet anno 1900. De bygget på en forbedret modell av Bygdøy skole. Alle disse har gjenomgått større endringer i ettertid. Tidlig på 1900-tallet tegnet Bødtker to Aker-kirker: Grorud (1900-1902, nyromansk korskirke, i finhuggen Grorud-granitt) og Ullern (nyromansk korskirke, med kompakt form). Han tegnet dessuten Grefsen kapell (1901-04, nyromansk).

Bødtker fullførte i 1904 skoler på Bekkelaget, Vinderen og i Sørkedalen. Grefsen var ment å åpne samme år, men én av bygningene gikk tapt i en trolig påsatt brann. Dermed åpnet Grefsen skole først i 1905. Noen av bygningene ble oppført i pusset tegl, noen i tre, alle med et stramt, klassisistisk uttrykk.

I perioden 1909-1920 tegnet Bødtker en lang rekke Aker-skoler, alle med beslektede uttrykk, en nordisk nybarokk-variant: Abildsø skole (1909), Løren skole (1909), Furuset skole (1909), Klemetsrud skole (1910), Huseby skole, trinn II (1910), Nordstrand skole (1912-14, sammen med Johannes Thorvaldsen Westbye), Tåsen skole (1916), Kjelsås skole (1916), Østensjø skole (1917), Vinderen skole, trinn II (1918), Bekkelaget skole, trinn II (1919-24), Høybråten skole (1920) og Teisen skole (1920-22, kalt Østre Akers kommunale middelskole). Flere av disse har senere vært underlagt store endringer.

Blant Bødtkers øvrige produksjon i disse årene nevnes Universitetets Aula, i forlengelsen av Domus Medias midtfløy mot Tullinløkka (1909-11, i samarbeid med Holger Sinding-Larsen, utsmykning ved Edvard Munch, nyklassisisme), Lilleaker bad, Lilleakerveien 29 (1914-15, nordisk nybarokk), pumpestasjon med maskinistbolig, Morells vei 20 (1915) samt flere arbeider ved Aker sykehus: Tilbygg til tuberkulosehjem (1917), tilbygg til observasjonspaviljong (1920) og tilbygg til epidemisykehus (1922).

De siste årene av sitt aktive yrkesliv var Bødtker igjen involvert i kirkebyggeri. Han tegnet Bekkelaget kirke (1920-23, enkel, nyromansk stil, preget av nordisk nybarokk) og sto for ombyggingen av Gjerpen kirke (1921).

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86, GA
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
Oslo før og nå, redaktører Reidar Hanssen og Øyvind Reisegg – Kunnskapsforlaget 1992
Aker 1837-1937 – Aker kommune, Oslo 1940

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal (Kristiania)
Nedrevne bygninger, Byarkivet, Oslo
http://www.petropolis.rj.gov.br
http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/380074_grefsen-kirke-og-kapell?ref=mstNorske arkitekter

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Utvalgte arbeider 

Ullern kirkeGeir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!