Arkitekter:
Henrik Bull (1864-1953)

Henrik Bull var sønn av Kristianias stadskonduktør Georg Andreas Bull. Han hospiterte ved Kristiania tekniske skole i årene 1883-84 og var samtidig elev ved Den kongelige Tegneskole. Henrik Bull fullendte sin arkitektutdannelse i Berlin, ved Königliche Technische Hochschule i Charlottenburg i årene 1884-87. Bull studerte siden murarkitektur en periode i 1888.

Henrik Bull etablerte sin egen arkitektpraksis i Kristiania i 1888, og utmerket seg tidlig som kirkearkitekt. Han tegnet blant annet den nygotiske teglkirken Paulus på Grünerløkken (Paulus plass/Birkelunden - ferdig 1892) og den nasjonalromantiske Uvdal nye kirke (ferdig 1893). På 1890-tallet sto han også bak utformingen av den monumentale Mogens Thorsens stiftelse i Bygdøy allé (1898, revet 1958).

Henrik Bull utviklet sin personlige stil med bakgrunn i jugendstilen med nasjonalromantiske elementer. Rundt århundreskiftet sto han bak utformingen av tre av hovedstadens viktigste nye byggverker, til tross for at han i utgangspunktet ikke vant en eneste av arkitektkonkurransene. Nationaltheatret (1891-1899) er utført i en historistisk blandingsstil med interiører i nyrokokko filtrert gjennom jugendstilens organiske former. Historisk Museum (1902) og Regjeringsbygningen (1904, idag Finansdepartementet) er begge utført i en tydeligere jugendstil. Førstnevnte er en videreutvikling av arkitekt Karl August Henriksens nyromanske utkast av 1890. Bull har foredlet uttrykket og innført en plastisk behandling av formene, men han bygget på den opprinnelige komposisjonen. Regjeringsbygningen ble aldri ferdig slik Bull tegnet den; det er bare sydfløyen av et større kompleks som ble bygget. Bulls plan er en videreutviklet utgave av konkurransens vinnerutkast, utformet av Stener Lenschow i 1887/1891. Begge de to sistnevnte arbeider er gitt fasader i grovt huggen sten med innslag av plastiske flater. Bull la stor vekt på utformingen av interiørene i pakt med byggets stil.

I likhet med øvrige av epokens arkitekter utmerket Henrik Bull seg også innen utformingen av bruksgjenstander. Han underviste også ved Den kongelige tegneskole i Kristiania, og ved SHKS, der han var direktør 1912-34.

Under utstillingen i Frognerparken året 1914, i anledning av 100-årsjubileet for landets grunnlov, var flere av utstillingsbygningene tegnet av Henrik Bull. Blant Bulls arbeider var broen, Maskinhallen, Industrihallen og fiskeri- og sjøfartsavdelingens bygningskompleks på Skarpsno. Utstillingsområdet besto av mange bygninger, og var den største helhetlige samling byggverk i den nordiske nybarokkstil. Alle disse bygningene ble revet etter utstillingen. Før utstillingen signerte Bull to storslagne villaer i nærheten; den ene i Nobels gate 28 (Otium, 1909), den annen i Kristinelundveien 4 (1912). Begge villaene bærer i seg fragmenter av jugendstil, men det overordnede uttrykket er nordisk nybarokk. Otium er et særdeles monumentalt stykke privatarkitektur.

Henrik Bull fortsatte å endre sitt uttrykk i pakt med tidens smak, men ble også mindre produktiv med årene. Av hans senere arbeider er Wilh. Wilhelmsens praktvilla i Trosterudveien 21 (1916-20) og Edvard Munchs vinteratelier på Ekely (Jarlsborgveien 14, 1923) av de mest kjente.

Anvendt litteratur:
Tradisjon og fornyelse - Norge rundt århundreskiftet, Nasjonalgalleriet, 1995 Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Teknisk Ukeblad, 1915

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkivNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Finansdepartementet

Historisk museum

Industrihallen i Frognerparken 1914

Maskinhallen i Frognerparken 1914

Sjøfartsutstillingen på Skarpsno 1914

Paulus kirke

Uvdal nye kirke

Hamna

Tilbygg til Kurbadet, OsloGeir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!