Arkitekter:
Schak August Steenberg Bull (1858-1956)

Schak Bull ble utdannet ved den polytekniske skole i Zürich i årene 1875-79. Han foretok utover dette flere studiereiser. Bull etablerte seg som privatpraktiserende arkitekt i Bergen i 1880, og ble meget produktiv der. Av hans tidlige arbeider kan nevnes Sandvikskirken (oppført 1879-81 etter tegninger av arkitekt E. R. D. Norgrenn, fullført under ledelse av Bull - opprinnelig assistent under Norgrenn), Vetrlidsalmenningen 3 (1884, middelalderhistorisme, senere kraftig modernisert), Bergens Håndverksforenings aldershjem (1884), Troldhaugen, Parkvei 1 (1885, villa i sveitserstil for Bulls fetter Edvard Grieg), Villaveien 9, Lehmkuhls villa (1885, storslagen nyrenessanse), Ynglingeforeningens forsamlingshus (1888, nygotikk) og Lasarettet i Sandviken, Ladegårdsgaten 65 (1890, senere Sandviken sykehus, betydelig tilbygget og modernisert).

Bull ble tidlig en sentral skikkelse i Bergens arkitektstand, og utførte en mengde viktige bygninger. Den eklektiske historisme kom også til å prege hans 1890-tallsarbeider, som Kalfarveien 42 (1893, villa), Torvallmenning 12 (1894), Berger kirke, Svelvik (1895, middelalderinfluert sveitserstil), Sjøfarendes aldershjem kapell (1896, nygotikk), Kroepeliens forretningsgård, Christies gate 14 (1897) F. H. Olsens trykkeri (1897), utstillingspaviljonger for Nyblin og Sævareids papirfabrikk (1898), Hotel Boulevard, Olav Kyrres gate 25-27 (1899, ombygget) og Ytre Arna kirke (1899). Bull foretok også en restaurering av Korskirken i Bergen (1896).

Bulls 1800-tallsarbeider omfattet en mengde bygningstyper og stilarter. Etter år 1900 forlot arkitekt Bull sin allsidige historisme, og hans arbeider ble preget av jugendstil og arkitektur med inspirasjon fra lokale 1700-tallsforbilder. Blant hans arbeider etter århundreskiftet nevnes Den Sudmanske stiftelse (1902), Bergens Guttehjem (1904), Stavanger tollbod (1904-05, jugendstil), W. Jebsens villa, Kalfardalsveien 45a (1905), seks bolighus i Ekernbakken (1909), vognhall for Bergens elektriske sporvei (1912/1915), egen villa, Kalfarveien 67 (1915), Bergens telefonkompagni, Markeveien 1 (1915, skadet ved bybrannen 1916, restaurert ved arkitekt Einar Oscar Schou), Anna Jebsens Minde, Kalfarveien 83 (1917), og Stinesens villa, Fjellveien 164 (1923).

Fra 1914 arbeidet Schak Bull i kompaniskap med sønnen Jens Munthe Bull. Ialt sto Schak Bull som arkitekt bak 186 byggearbeider i Bergen, og dessuten flere ellers i landet, hovedsaklig på Vestlandet. Mange av Bergensbygningene er gått tapt ved bybranner.

Bull var en ivrig og dyktig foreningsmann og bystyremedlem, og skrev et manuskript om bygningsforhold i Bergen 1880-1930 som fikk stor betydning.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon, ÅMT - Universitetsforlaget 1982-86
http://hordaland.kulturnett.no/tema/vandring/bryggesporen_eldre.htm
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
http://www.bt.no/lokalt/byen/article106495
http://www.bt.no/lokalt/byen/article76774
http://www.oppslagsverket.no/servlet/byarkiv.VisTemaord?temaord_id=171
http://hjemmesider.gs.bergen.hl.no/~pku42/gater.htmNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Tollboden, StavangerGeir Tandberg Steigan

 

© 2003 arc!