Arkitekter:
Wilhelm Darger (1871-?)

Wilhelm Darger fra Ålesund var sønn av murmester Otto Albert Darger fra Hannover, og etablerte seg som arkitekt i Aker og Kristiania i 1899. Han assisterte arkitektene Karl Olsen Dannevig og Sigurd Reidolph Gulbransen, deretter etablerte han selvstendig praksis anno 1900. Darger arbeidet samtidig som tegner ved Stadskonduktørens kontor under Georg Bull. Han har signert kopitegningen til planen for regjeringsbygning og rådhus.

Arkitekt Darger utførte selvstendige arbeider i en meget kort periode, frem til 1902. Blant disse nevnes Heimdals gate 29 (1900, barokkpreget jugendstil), Sorgenfrigaten 9 (1900), Hagegaten 41 og 43 (1901, historistisk eklektisme, begge revet) samt Myklegårdsgaten 1 og 2 (1902).

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Byarkivets arkiv over nedrevne bygninger
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.familysearch.org/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Heimdals gate 29

Mogaten 20Geir Tandberg Steigan

 

© 2009 arc!/arkitekturhistorie.no