Arkitekter:
Hartvig Sverdrup Eckhoff (1855-1928)

Hartvig Sverdrup Eckhoff ble utdannet ved Münchens tekniske høyskole, og etablerte seg som privatpraktiserende arkitekt i Stavanger i 1881. Fra samme år var han dessuten tegnelærer ved Stavanger Tekniske Aftenskole, før han fikk den samme stillingen hos Stavanger Katedralskole, der han ble i 33 år. Eckhoff ble meget snart Stavangers viktigste arkitekt - han fikk i oppdrag å utforme byens nye monumentalbygninger i mur. Den første av disse var Rogaland teater (1883), og i kort avstand fra teateret fulgte Stavanger turnforening (1891), Stavanger museum (1893, ombygget ved Lars Backer i 1930) og Stavanger sykehus (1897). Alle disse bygningene er preget av historismens tyskinspirerte nyrenessanse, det sistnevnte med et annet uttrykk, utført for det meste i upusset rød tegl.

Eckhoff tegnet flere villaer på vestlandet, blant annet villaen i Eiganesveien 28 i Stavanger (1881) og den luksuriøse Wrangellvillaen i Sørhauggaten i Haugesund (1894). Eckhoff utmerket seg dessuten som kirkearkitekt; han utformet kirker i Flatekvål, Eksingedal (enkel middelaldersk rundbuestil, i tegl og sten, 1881), Haukedalen (kapellkirke, 1885), Bore (1891), Bjoa (enkel nygotisk trestil, 1895), Skånevik (nygotisk trestil, 1900), Nesheim, Eksingedal (liten kirke med rektangulær plan, enkel nygotikk/jugend 1907), Ask (1908) og Fjæra (kapell, 1913).

Anvendt litteratur:
Ole Magnus Bore - "Det største, skjønneste og mest imponerende byggverk i byen", Stavanger museums hovebygning 100 år
Trehusbyen - Kulturminneplan for Stavanger, kommunedelplan 1994-2005
Anders Håland - En by tar form

Andre kilder:
http://www.ub.uib.no/elpub/2000/h/506001/index-5_.html
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htmNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Rogaland teater

Stavanger turnhall

Stavanger museum

Oscars gate 18

Eiganesveien 28Geir Tandberg Steigan

 

© 2002/2004 arc!