Arkitekter:
Einar Engelstad (1876-1958)

Einar Engelstad var elev ved Kunst- og håndverksskolen i Kristiania før han fullførte sin arkitektutdannelse ved Technische Hochschule i Dresden 1899-1900. Deretter var han arkitektassistent hos Herman Backer til 1904, da han etablerte selvstendig virksomhet som arkitekt i Kristiania.

Det er imidlertid ikke før 1909 Engelstads produksjon gjør seg gjeldende. Dette året utførte han en Villa i Dagaliveien 17 i Aker, samt sag, høvleri og tilbygg (1909-11, jugendstil) for Edw. Lloyd Ltd. i Hønefoss.

Fra Engelstads arbeider i perioden 1910-20 nevnes Kong Rings gate 21, Hønefoss (1911), det omfattende villakvartalet "Det Engelske villakvarter" på Fagerborg, pilestredet 88-98 (i to etapper 1912 og 1922-23), utført i engelsk havebystil som et halvurbant villakvarter for Engelstads regning, Tingstuveien 17 (1913), Borgenbakken 5 (1915), Borgenbakken 7 (1916), Forbrydelsen, Kristinelundveien 22 (1916, monumental villa, nordisk nybarokk), Juulgården, Rosenkrantz' gate 22 (1916, nordisk nybarokk), Nygårds allé 12 (1918, stort anlagt villa), Svinesundgården, Akersgaten 39 (1919-21, nordisk nybarokk) og Hønefos Oplands privatbank, Storgaten 2, Hønefoss (1920).

Med unntak av fullførelsen av villakvarteret i Pilestredet utførte Engelstad få kjente arbeider i perioden 1920-25. Deretter gjenopptok han sin virksomhet. Blant hans sene arbeider er villa i Nordraaks gate 19 (1926-32, barokkpreget nyklassisisme), Maridalsveien 64 (1932), Klemetsrud kirke (1932-33, nybarokk, fullførelse etter arkitekt Herman Backers død), omfattende garasje- og portanlegg i Maridalsveien 3 (1936, funksjonalisme), Marcus Thranes gate 13 (1937, funksjonalisme), Sigurds gate 9 (1939) Maridalsveien 235-237 (1940), Iveland kraftstasjon (1949) og utvidelse av Vittingfoss bruk.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Eiliv Fougner - Norske ingeniører og arkitekter, 1916

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Kulturminneregistrering Ringerike kommune
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/tobias/tobiasartikler/t99_3_2.htm
http://www.ruta.no/index.php?sideID=72Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Nordraaks gate 19Geir Tandberg Steigan

 

© 2006 arc!