Arkitekter:
Wilhelm K. Essendrop (1893-1971)

Wilhelm Essendrop var elev ved NTH i Trondheim i årene 1911-15, og deretter arbeidet han som assistent hos Arnesen & Darre Kaarbø i Bergen, Kristian Biong i Kristiania og Magnus Poulsson.

Arkitekt Essendrop etablerte egen praksis i Kristiania omkring 1920, og utførte allerede i 1922-23 sitt mest sentrale arbeid: Klubbhus for Norske Studenters Roklub på Bygdøy i nyklassisistisk stil (Huk aveny 2b). Andre tidligere arbeider er våningshus og verksted på Killingen (nr. 38, 1918), villaer i Steingrims vei 18 (1922) og Steinliveien 9b (1923).

Omkring 1930 arbeidet Essendrop i kompaniskap med arkitekt Finn Resvoll. De utførte blant annet Aasmund Vinjes vei 38 (1931, enkel funksjonalisme). I 1930-årene arbeidet dessuten Essendrop med restaurering av kirker: Gamlebyen kirke, Oslo (1934), Viksdalen kirke (1938) og Bygstad kirke (1939, restaurering og flytting).

Sammen med arkitekt Leif Egeberg ble Essendrop engasjert av fører for NS Vidkun Quisling, til å lede arbeidet med fullførelsen av Villa Grande på Bygdøy (1941, tidligere arkitekter Morgenstierne & Eide, Jens Z. M. Kielland).

Essendrop ble i 1944 utnevnt til professor ved NTH, men tiltrådte aldri embedet.

Anvendte kilder:
Norske Studenters Roklub
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Professorater - Professorer ved NTH 1910-1969
http://www.hlsenteret.no/Om_HL-senteret/456
http://home.online.no/~elbjoerg/kirker/navnprbd.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Gamlebyen_(Oslo)
Plan- og bygningsetaten, Saksnr: 199304206-13
http://deu.archinform.net/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Norske Studenters RoklubGeir Tandberg Steigan

 

© 2006/2015 arc!