Arkitekter:
Erik Fjeld (1870-1955)

Erik Fjeld var sønn av byggmester Johan Christoffer Fjeld, og kom til Kragerø i barndommen, hvor han vokste opp. Her hadde han arkitekt Ove Bjelke Holtermann som lærer i matematikk og tegning. Fjeld ble utdannet som arkitekt og bygningsingeniør ved Kristiania Tekniske Skole i årene 1888-1892.

Etter endt utdannelse arbeidet Fjeld som arkitekt i Kristiania under høykonjunkturen i 1890-årene. Her utførte han en rekke bygårder i årene 1894-98. Blant disse nevnes Schweigaards gate 82 og 86 (1894), Markveien 3 (1895, nyrenessanse), Dovregaten 3 (1896, nyrenessanse), Steenstrups gate 23 (1896, nyrenessanse), Krumgaten 2 (1897) og Christies gate 20 (1898-99, for egen regning, historistisk eklektisme, nyrenessanse/nygotikk). I 1893 ble Fjeld ansatt ved den Kommunale aftenskole i Kragerø som lærer i frihånds-, fag- og konstruksjonstegning, og innledet en pendlertilværelse mellom Kragerø og hovedstaden. Omkring 1895 ble Fjeld også assistent ved Stadsingeniørens kontor i Kragerø, og i 1900 ble han stadsingeniør.

Sent i 1890-årene begynte Fjeld å få innflytelse som arkitekt i Kragerø. Blant hans arbeider her nevnes villa Marienlyst (1898-1903, nygotikk, ombygget til sykehus 1914), Kragerø sparebank (1899-1901, eklektisk senhistorisme), Kragerø meieri (1900-1901, nyrenessanse), Kragerø bad (1901-02, industripreget senhistorisme, revet 1967), Gullsmed Houens butikkbygning (1902, forretningsbygning preget av Chicago-skolen), Kalstadkilens bedehus (1907, nygotikk, revet), Konsul Parkers Biografbygning (1908-09, eklektisk senhistorisme), Victoria hotell, murfløy (1911-12, nygotikk), Furulund tuberkulosehjem (1911-12, forenklet sveitserstil), banksjef Mürers villa, Løkken (1911-12, sammensatt sveitserstil), kapell og klokketårn på kirkegården (1913), Vestmar folkehøgskule (1913-14, jugendpreget sveitserstil), skipsreder Sandaas’ villa, Løkken (ca 1917, jugend), Seilerhytta, Stølefjorden (1917, nasjonalromantisk jugendstil), sosialt boligprosjekt, Høyåsen (1915-17), Folkets hus (1918-19, forenklet historisme/jugend) og konditor Hauffmanns villa, Biørnebyen (1919). I samme periode tegnet Fjeld en mengde villaer i og omkring Kragerø.

Et senere, større arbeid av Fjeld er synagogen i Calmeyers gate 15 i Kristiania, oppført i 1920-21. Stilen er preget av jugend, med eksotiske innslag. Synagogen rommer i dag Jødisk Museum i Oslo. Erik Fjelds siste kjente arbeid er Jens Dagestads villa, Lislelund, Kragerø (1936, trevilla preget av senjugend og nyklassisisme).

Anvendt litteratur:
Ulf Hamran: Stadsingeniør Erik Fjeld som arkitekt, i Kragerø for og etter brannen. Årsskrift 1986 for Kragerø og Skåtøy Historielag

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal (Kristiania)
http://www.jodiskmuseumoslo.no/Norske arkitekter

Til Arkitekturhistorie med navigasjon

Utvalgte arbeider 

Christies gate 20

Krumgaten 2

Markveien 3

Steenstrups gate 23Geir Tandberg Steigan

 

© 2011 arc!