Arkitekter:
Albert Waldemar Hansteen (1857-1921)

Waldemar Hansteen var tegneskoleelev og murer i årene 1875-77, og i perioden 1877-79 var han arkitektassistent i Kristiania. Der tegnet han i 1879 Birch Reichenwalds tårnvilla i Eilert Sundts gate 36 (gotiserende historisme).

I årene 1879-81 studerte han ved Technische Hochschule i Hannover, før han vendte tilbake til Kristiania. Der var han dels byggeleder, dels selvstendig praktiserende arkitekt frem til 1884. Av hans arbeider fra denne perioden kjennes bare Solvorn kirke, Hafslo (1882-83, en særegen langkirke i tre med gotisk og romansk preg). Han ledet dessuten gjenoppføringen av Gol stavkirke på Bygdøy (1884-85, sammen med Torolf Prytz).

I 1884 ble Hansteen ansatt som overlærer ved Skiens tekniske aftenskole, og han praktiserte samtidig som arkitekt i byen. Etter den store bybrannen i Skien i 1886 deltok Hansteen i gjenoppbyggingsarbeidet. Blant hans arbeider i denne perioden var Porsgrunds porselænsfabrik (1886, gotiserende industristil i upussset tegl), Gjerpen og Solum sparebank, Torggaten 13 (1887, sammen med Bugge og Sjøstedt), Skiens brannstasjon (1887), Grubbe terrasse (1887, sammen med Bugge), Skiensfjorden Creditbank (1887-88, monumental, eklektisk historisme) og Skiens sparebank (1887-91, nygotikk).

I 1890 ble Hansteen ansatt som overlærer ved Kristiania tekniske skole, og han gjenopptok samtidig sin selvstendige arkitektpraksis i hovedstaden.

I 1890-årenes hurtig voksende Kristiania utførte Hansteen blant annet urbygningen ved Cathinka Guldbergs alders- og sykehjem, Lovisenberggaten 7 (1893, nyromansk stil), egen villalaeiegård i Thomas Heftyes gate 23 (1894-95, nyrenessanse), Landbruksbygningen ved Norsk folkemuseum (1895-97, nasjonal tømmerstil), Tostrupgården, Karl Johans gate 25 (1898, sammen med Torolf Prytz og Christian Fürst) samt Søsterhjemmet, Lovisenberggaten 7 (1898-99, nyromansk stil). Dessuten tegnet han Norges bygning, Kommisariatbygningen, ved Verdensutstillingen i Chicago (1893, nasjonal tømmerstil).

Hansteens produksjon ble mer beskjeden etter århundreskiftet, men av hans arbeider fra den siste delen av hans liv nevnes Centralbanken for Norge, Tollbodgaten 20 (1900-03/05, borgaktig, nyromansk stil med grovhugne sandstensfasader), vanføreanstalten Sophies Minde, Skådalen (1902, sammensatt, monumental nyrenessanse), Slemdal skole (1909, enkel nyrenessanse) og banksjef Torkildsens villa i Slemdalsveien 97b (1911, nasjonal stil, revet). Hansteens siste arbeid var nybygget for Centralbanken i Kirkegaten 14-16-18 (1913-22, monumental, nordisk nybarokk). Til byggingen ble det opprettet et eget arkitektkontor, ledet av Hansteen. Bygningen ble etter Hansteens død fullført ved arkitekt Henrik Bull.

Anvendt litteratur:
Eiliv Fougner - Norske ingeniører og arkitekter, 1916
Kristiania i Sentrum - Fortidsminneforeningen, 1996
Einar Østvedt - Skiens historie, bd. 3
Norges Sjøfartstidende 1893.01.17
Hedemarkens Amtstidende 1895.10.08
Aftenposten 1919.09.02

Andre kilder:
https://nkl.snl.no/Waldemar_Hansteen
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
http://www.porsgrunn.folkebibl.no/bok/kultur/vor-frue.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Gol_stavkirkeNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Hansteengården, Thomas Heftyes gate 23

Centralbanken, Tollbodgaten 20Geir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no