Arkitekter:
Georg Fredrik Wilhelm Hanstein (1820-1862)

Wilhelm Hanstein var elev ved Borger- og Latinskolen i Drammen og fikk samtidig privatundervisning i tegning i årene 1833-34. Han var lærling hos tømmer- og byggmester Heinrich Struck i Christiania i årene 1836-42, og 1838-39 var han ved Den kongelige tegneskole. Hanstein var dessuten svenn ved marinens bygningsarbeider i Horten i 1842.

Etter bybrannen i Trondheim i 1842 arbeidet Hanstein som tømmermann der. I 1843 assisterte han Heinrich Ernst Schirmer i oppmålingsarbeidene ved domkirken. I 1844 foretok han en studiereise langs kysten sydover, der han studerte og tegnet gjenværende eksempler på gotisk byggekunst.

Hanstein etablerte egen arkitektpraksis i Drammen i 1847. Samme år utformet han de monumentale våningshusene på gårdene Fløya og Frydenhaug. I komposisjon og form er bygningen preget av senklassisismens formspråk, mens artikuleringen vitner om sveitserstilens inntreden. Omkring 1850 sto Hanstein bak utformingen av Knutsengården (Havnegaten 3), mens Drammens sparebank ble bygget etter hans tegninger i 1855-57 (nedbrent 1866).

Hanstein ga også form til den enkle senklassisistiske Latinskolen i Drammen (1859-61), hvis tegninger ble gitt noen endringer og korreksjoner av stdskonduktør Grosch i Christiania, samt rådhus og sparebak på Kongsberg (1861-64), preget av tysk historisme, og distriktsfengsler for Kongsberg (1861) og Nes (Hallingdal, 1861).

Hansteins kirkebygnnger var vesentlig enkle, nygotiske trekirker som Konnerud kirke (1858) og Nedre Eiker kirke (1860). En mer uvanlig kirke er Nedenesengene kirke (oppført 1846 i Grimstad, flyttet til Nedenes i 1882). Den er preget av italiensk villaarkitektur og har endel til felles med de Hansteins to våningshus fra samme periode. Kirken ble forøvrig oppført av læremesteren Struck. Hansteins Svelvik kirke (1855-59) ble bygget i teglsten med preg av nyromask og nygotisk stil, med noe medvirkning fra stadskonduktør Grosch.

Kilder:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86
Jens Christian Eldal - Historisme i tre, 1998
http://www.konnerud.no/Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Olberg kirke, Krødsherad

Frydenhaug, Drammen

Fløia, DrammenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002 arc!