Arkitekter:
Gerhard Røed Henriksen (1895-1970)

Gerhard Røed Henriksen studerte ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim i tiden rundt 1915. Han etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1920, og var meget produktiv tidlig i 1920-årene, især som villaarkitekt i Aker. Hans viktigste arbeider er nok Bryn menighetshus, Johan Evjes vei 4 (1921-22, nordisk nybarokk) og Sæter menighetshus, sammen med arkitekt Gerhard Fischer (1921-25, barokkpreget nyklassisisme), senere Nordstrand Velhus. Blant hans mange villabygg nevnes Solbergliveien 1, 3, 5, 7, 10, 11, 19a, 20, 23 og 24 (1921-24), Skøyen allé 4 (1921), Heggeliveien 35 (1922), Lille Borgen vei 1 (1923) og Dalbakkveien 24 (1924). Villaene er preget av enkel nordisk nybarokk, senjugend og klassisisme.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget 1999
KMA - Fellesskapets bygninger og anlegg

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Adressebok for Trondheim 1916
DIS Norge - Gravregister - http://aa.disnorge.no/gravregister/dypv.htmNorske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Bryn bedehus, Johan Evjes vei 4Geir Tandberg Steigan

 

© 2007 arc!/arkitekturhistorie.no