Arkitekter:
Halvor Heyerdahl (1825-1900)

Halvor Heyerdahl arbeidet noen år i Sverige før han i 1859 etablerte seg i Drammen, og ble byens første stadsingeniør og brannsjef. Han virket i denne stillingen til 1896, og sto bak utformingen av flere av byens viktige bygninger. Den første av disse ble brannstasjonen ved Bragernes torv (1865), en romantisk middelalderpreget bygning i rød tegl, hvis tårn noen år senere skulle få en formessing videreføring i nabobygningen Drammen rådhus (arkitekt N. S. D. Eckhoff). Brannstasjonen overlevet bybrannen i 1866. Etter denne brannen ledet Heyerdahl reguleringen og planleggingen av den nye byen. Han sto dessuten bak planleggingen av byens første vannverk, og var arkitekten bak den 158 meter lange Landfaldøbroen (1867, revet), Tangen gravkapell (1876) og Drammen sykehus (1884, delvis innkapslet av nyere bygninger).

Halvor Heyerdahl var en meget populær dikter i samtiden, og han var dessuten far til kunstmaleren Hans Heyerdahl.

Anvendt litteratur:
Per Otto Borgen - Drammen Byleksikon, 1995

Andre kilder:
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
Kirken i DrammenNorske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Brannstasjonen, DrammenGeir Tandberg Steigan

 

© 2002/2007 arc!