Arkitekter:
Theodor Hobæk (1871-1955)

Theodor Hobæk var ved århundreskiftet bygningstegner i Porsgrunn. Senere ble han kontorist ved et arkitektkontor i fødebyen Skien, hvor han så opprettet selvstendig arkitektpraksis. Det var imidlertid i Larvik han utførte de fleste av sine kjente arbeider. Frem til 1920 tegnet han blant annet Josefines gate 12 (1911, enkel jugendstil), Larviks aktiemeieri, Sigurds gate 4 (1914, revet), J. Jacobsens Tricotagefabrik, Bødtkerbakken 3 (1916, revet) og arbeiderboliger for Alfr. Andersen i Frankendalsgaten 16, 17a, 18, 19 og 20 (1919-23, nordisk nybarokk). I denne perioden tegnet Hobæk også Landstadsgate 18 (1918) og trolig også Bjerggaten 44, som er en kopi av forannevnte.

Av arkitekt Hobæks senere arbeider nevnes Tjølling sparebank, Prinsegaten 4 (1925-26, nordisk nybarokk). Han deltok også i byggingen av den første Odd stadion på Falkum, sammen med ingeniørene Hol og Lund (1923, revet).

Kilder:
Tjølling sparebank 75 år : 1898 - 2/8 - 1973, Bredvei, Johs., Larvik, : [Sparebanken], 1973
Kulturminneanalyse 2004, skoleutbyggingsprosjektet, Larvik
Riksantikvaren, art nouveau-arkiv
Bevaringsplakat, Sandefjord sentrum
Nybrott 1915.04.27
Vestfold fylke : Larvik ved 250 aars jubilæet 1921, Kristiania : Hanche, 1921
Skiensfjordens kreditbank gjennom 25 år : med et omriss av den gamle banks historie, Østvedt, Einar, Skien, 1951
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø) http://www.rhd.uit.no/folketellinger/
http://www.disnorge.no/gravminner/
http://www.oddrane.no/Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Tjølling sparebank, LarvikGeir Tandberg Steigan

 

© 2015 arc!/arkitekturhistorie.no