Arkitekter:
Ingvar Paul Oscar Hoff (1875-1942)

Oscar Hoff var elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania 1890-96, og utførte parallelt assistentarbeid ved arkitekt Bernhard Steckmests kontor, og var murerlærling i årene 1892-93. Deretter var han assistent hos arkitekt Paul Due i dennes arbeid med stasjonsbygninger for jernbanen. I 1896-97 studerte han ved Berlins Kunstgewerbemuseum, og både før og etter dette utenlandsoppholdet var han assistent hos arkitekt Kristen Rivertz' i Kristiania, sammen med Oskar Dehkes.

Oscar Hoff etablerte egen virksomhet i Kristiania i 1898, der han blant annet utførte leiegårdene Valkyriegaten 7 og Oscars gate 43 (1898). Han fortsatte også samarbeidet med arkitekt Rivertz', og utførte blant annet Sontumgårdens fasade (Grensen 5-7, 1899) og bidro til utformingen av Marmorgården (Riddervolds gate 3, 1897). Hoffs arbeider i denne perioden er preget av senhistorismens gotiske og romanske uttrykk, med et tydelig preg av jugendstil.

Hoff foretok fra 1900 en rekke utenlandsreiser, og oppholdt seg blant annet i Stettin, Berlin og Kiel, der han utførte flere arkitektoppgaver. Den tyske stat finansierte en studiereise i murstensgotikk, der han besøkte flere tyske byer. I Stettin var han fra 1901 ansatt hos magistraten i Stettin, og utførte der blant annet die Hansabrücke (1903) utført i gotiskpreget stil, i huggen sten og støpejern. I Kiel utførte han sammen med bygningsinspektør Fleinert Ingenieur- und Deckoffizierschule (1909-13), et monumentalt nybarokkanlegg.

I 1907 vant Hoff konkurransen om utformingen av krematoriet på Vestre gravlund (oppført 1909). Krematoriet er utført i en middelalderpreget jugendstil, i sprutpusset tegl. Hoff utførte flere tilbygg til krematoriet, samt et nytt kapell i 1930, med et enkelt uttrykk påvirket av romansk stil. Hoff utførte også et krematorium i Kiel (1913-15).

Oscar Hoffs viktigste bidrag i hovedstadens arkitekturhistorie er nok hans arbeid med utformingen av Ullevål haveby. Hoff vant arkitektkonkurransen i 1913, og sto for områdets reguleringsplan. Bygningene ble utført ved Boligdirektørens arkitektkontor ved Harald Hals og Adolf Jensen Talberg, og arkitektfirmaet Morgenstierne og Eide i årene 1915-22. Hoff utførte også reguleringsplaner for Lille Frøen og Notodden, blant mange.

Anvendt litteratur:
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Szczecin - Stadtsgeschichte
BundesmarineNorske arkitekter

Jugendstil i Oslo

Utvalgte arbeider 
Oscars gate 43

Valkyriegaten 7

Pilestredet 15

Pilestredet 15b

Riddervolds gate 3Geir Tandberg Steigan

 

© 2001 arc!