Arkitekter:
Friedrich Wilhelm Holland (1845-1922)

Den tyske innvandrer Friedrich Wilhelm Holland etablerte seg som murer og tegner i Kristiania omkring 1870. Han utførte i tillegg til mureroppgavene flere selvstendige arkitektoppdrag frem mot århundreskiftet, som Welhavens gate 6 (1877), Stensberggaten 18 (1879, for egen regning, revet), husmannsstue på løkken Fredensborg i Østre Aker (1882), Stensberggaten 22 (1883, revet), maskinhus ved Jordal teglverk, Åkebergveien 70 (1884), Pilestredet 39 (1887), hattefabrikk, Calmeyers gate 12 (1889, hannoverstil), atelierbygning, Majorstuveien 32 (1889, revet), Holbergs gate 3 (1895, nyrenessanse) og halvannenetasjes arbeiderboliger i rekke, Hammergaten 2-4-6-8-10-12-14-16 (1895-99). Etter dette flyttet murmester Holland til Høvik i Bærum, og det er uvisst om han utførte noen arbeider der. F. W. Holland var var til arkitekt Fritz Holland.

Kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
Byarkivet, arkiv over nedrevne bygninger
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)
http://www.disnorge.no/gravminner/Norske arkitekter

Til arc!s hovedside med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Hattefabrikken, Calmeyers gate 12Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!