Arkitekter:
Fin Horn (1861-1929)

Fin Horn etablerte selvstendig arkitektpraksis i Kristiania i 1892, og utførte på 1890-tallet flere arbeider preget av nyrenessanse og nybarokk. Blant hans 1890-tallsarbeider nevnes Herslebs gate 12 (1892), Schæffers gate 1 (1892), Thomas Heftyes gate 36 (murvilla, nyrenessanse), Majorstuveien 33 (1898, nyrenessanse), fabrikk- og kontorbygninger, Malmøgaten 4 (1898) og Pilestredet 10 (1898, nybarokk).

I nedgangstiden etter århundreskiftet utførte Horn et fåtall arbeider i Kristiania, som en hekleribygning i Fossveien 24 (1901) og verksted og lagerbygg i Malmøgaten 4 (1904, med assistanse fra Daniel Horn). Horn virket også som overlærer ved Kunst- og håndverksskolen i Kristiania ved århundreskiftet.

Fin Horn tegnet også et par trevillaer i 1912; Ekebergveien 210 og Solbakken, Mosseveien 169, begge preget av nybarokk og jugend.

Anvendt litteratur:
Oslo Byleksikon - Kunnskapsforlaget 2000
Arkitektur i Oslo - Kunnskapsforlaget, 1999

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Registreringssentral for historiske data (Universitetet i Tromsø)Norske arkitekter

Utvalgte arbeider 
Majorstuveien 33

Pilestredet 10

Sven Bruns gate 3Geir Tandberg Steigan

 

© 2004 arc!