Arkitekter:
Henning Kloumann (1860-1941)

Henning Kloumann var elev ved Den kongelige tegneskole i Kristiania før han ble assistent ved arkitekt Jacob Wilhelm Nordans kontor. I årene 1883-1887 arbeidet Kloumann ved arkitekt John Alders kontor, der han i 1886 ble byggeleder for oppføringen av The Punshon Memorial Methodist Church i Bournemouth, hvor Kloumann også utførte detaljtegninger. Kirken ble ødelagt ved bombing i 1943.

I perioden 1888-1901 arbeidet Kloumann med vedlikeholdsoppgaver for Stadskonduktøren i Kristiania, og samme sted som assistent for Holm Munthe. Samtidig utførte han enkelte selvstendige arkitektoppdrag, som Pløens gate 4 (1889, nyrenessanse, senere sterkt ombygget). Offentlige arbeider i disse årene omfattet skur på Bispebryggen (1889), Musikkpaviljong på St. Hanshaugen (1892, sammen med Holm Munthe), musikkpaviljong i Søndre Park, Lillehammer, samt to fløybygninger til Møllergaten 19 (1896). I årene 1901-1904 var Kloumann ansatt ved skolebygningskontoret i Kristiania. I disse årene tegnet han ny skolebygning for Kampen skole (1901, nyrenessanse) samt en ny skolebygning for Gamlebyen skole (1902-03, Kristiania-renessanse med eklektisk stilpåvirkning).

I perioden 1904-1918 var Kloumann igjen ansvarlig for kommunale vedlikeholdsoppgaver, men denne perioden preges mer av private oppdrag. Mest kjent er nok hans oppdrag for ingeniør Sam. Eyde: Villa i Thorleif Haugs vei 14 (1905) og Admini på Notodden (1906, administrasjonsbygning for Norsk Hydro), en praktfull villa preget av klassisisme og nasjonalromantisk jugendstil, med en monumental søylefront. Ved Notodden utførte han dessuten Svelgfoss kraftstasjon (1907, borglignende nyromansk stil, ombygget 1937) og Lienfoss kraftstasjon (1909-11, tung nordisk nybarokk).

Øvrige arbeider fra denne perioden er Christian Benneches vei 12 (1906), Huk Aveny 34 (1914, egen villa) og Lundhgården, Jernbanetorvet 4a (1916, forretningsgård, nordisk nybarokk, omfattende ombygging og utvidelse, gården opprinnelig ved Jacob Wilhelm Nordan). I sistnevnte gård hadde arkitekten sitt kontor. Arkitekt Kloumanns mest omfattende prosjekt i 1920-årene var nok Tåsen Haveby, som ble oppført i 1922-23, med bebyggelse langs Bredo Stabells vei og Jutulveien, samt et lignende prosjekt på øvre Tåsen, med hus langs P. A. Munchs vei, Løvåsveien og Tåsenveien med 12 firemannsboliger. Stilmessig er bebyggelsen påvirket av norsk 1700-tallsarkitektur, med sine toetasjes panelte hus med høye, valmede tak med takarker.

Fra henimot 1920 ledet Kloumann Norsk Husbyggingskompani AS på Hamar. Herfra leverte han tegninger til kommunale boliger i Jutulveien (1919), samt tegningene til Kongsvingers nye folkeskole (1922-24, nordisk nybarokk). Arkitekt Otto Valentin Juell overtok stillingen og fullførte dette byggeprosjektet.

Foruten dette utførte Kloumann Vår frelsers kirke, Longyearbyen (1921, brant under Den annen verdenskrig), messebygning og arbeiderboliger på Svalbard, radioanlegg på Bjørnøya.

Henning Kloumann engasjerte seg i lokalmiljøet, og var en tid formann i Bygdøy Vel.

Anvendt litteratur:
Norsk kunstnerleksikon - Universitetsforlaget 1982-86, AM

Nils P. Vigeland - Kongsvinger by 1854-1954
Fortidsminneforeningen - Kristiania i Sentrum, 1996

Andre kilder:
Plan- og bygningsetatens byggesaksarkiv
Stadskonduktørens journal
http://www.fownc.org/newsletters/no43.shtml
Kulturminneåret 2009
Øvre Tåsen Boligsameie
"En kirke utenom det vanlige"Norske arkitekter

Til arkitekturhistorie med navigasjon

Utvalgte arbeider 
Sentrum videregående skole, KongsvingerGeir Tandberg Steigan

 

© 2010 arc!/arkitekturhistorie.no